Login

Registration

Are You a teacher?

Yes
No

School Details

२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात मी.........

माझ्या वर्गाला मी पूर्णपणे ASER PROOF बनविणार.
माझ्या वर्गातील मुले LeapForWord च्या कोणत्याही परीक्षेत उत्तीर्ण होणार याची खात्री करणार.
कोणत्याही इंग्रजी माध्यमातील मुलांना येते एवढे English माझ्या मराठी माध्यमातील मुलांनाही येणार ही खात्री करणार.
वरील कोणतेही ध्येय न निवडता मी माझ्या वर्गात LeapForWord च्या सर्व Techniques शिकविणार.